Eftergivelse af offentlig gæld for socialt udsatte

 

Denne mulighed for eftergivelse for socialt udsatte er ophørt pr. 1.6.2018. Læs mere her

Derfor henvises der til almindelig ansøgning om eftergivelse, som du kan læse mere om her

For at du kan få eftergivet din gæld, er det et krav, at du ikke indenfor de nærmeste år kan afdrage den, og at eftergivelsen medfører en varig forbedring af din situation.

Du kan ikke få eftergivelse, hvis gælden er opstået ved strafbare eller erstatningspådragende forhold, eller ved at du har afgivet urigtige oplysninger over for en offentlig myndighed, for på den måde at modtage ydelser, du ikke er berettiget til. Du må heller ikke have indrettet dig på at få eftergivelse eller have undladt at betale, hvis du har kunnet.

For at komme i betragtning til eftergivelse efter disse regler skal du i en periode på mindst tre ud af de seneste fire år have modtaget:

 • Kontanthjælp
 • Uddannelseshjælp
 • Starthjælp
 • Tilbud efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats
 • Tilbud i medfør af integrationsprogrammet efter integrationsloven

Har du det, og er du nu kommet:

 • I beskæftigelse
 • I flexjob
 • Under uddannelse
 • Under revalidering

Opfylder du disse krav, er der en chance for, at du kan få eftergivet din gæld til det offentlige.

Denne eftergivelse sker med et fast beløb per måned i 5 år. Du får eftergivet 1/60 af den gæld, der er omfattet af eftergivelsen, hver måned.

Skulle du komme i en situation hvor du igen ender på offentlig ydelse, kan eftergivelsen sættes i bero i op til et år, uden at det påvirker din eftergivelse. Har du ikke indenfor det år finder et nyt job eller kommer under uddannelse, bortfalder eftergivelsen.

Eftergivelsen bortfalder også, hvis du, efter eftergivelsen er iværksat eller stillet i bero, får ny gæld til det offentlige. Hvis du får en eftergivelse, er det derfor vigtigt, at du sørger for at der er styr på din forskudsopgørelse til SKAT, og sikrer dig, at du ikke modtager ydelser, der er forkerte eller uberettigede.

Ifølge SKAT er der snak om, at reglerne om eftergivelse for socialt udsatte skal ændres eller helt slettes inden for den nærmeste fremtid, da der er for få, der har benyttet sig af dem, og fordi de måske ikke har den effekt, som det var hensigten med dem.


Læs mere om gældssanering!


Læs mere om gældssanering i PØR’s artikler:


Få professionel rådgivning med PØR’s Gældssaneringspakke


Med PØR’s “Gældssaneringspakke” hjælpes du igennem hele forløbet fra forundersøgelsen og ansøgningen til din gældssaneringssag afsluttes. PØR’s gældssaneringspakke indeholder:

 • Forundersøgelse af dine muligheder for at opnå gældssanering
 • Udfærdigelse af ansøgning om gældssanering
 • Ubegrænset sparring pr. telefon / mail under gældssaneringssagen
 • Gennemgang af gældssaneringsudkastet
 • Håndtering af udfordringer under gældssaneringsforløbet

Udover, at du med PØR’s “Gældssaneringspakke” får professionel rådgivning, vil det også give dig tryghed og ro i maven, når du ubegrænset kan ringe og få sparring omkring din gældssaneringssag.

Kontakt PØR i dag og få en GRATIS vurdering af dine muligheder for at få gældssanering.