Gældssanering – Hjælp til gældssanering

At ansøge om gældssanering kan være en kompliceret sag, og derfor er det ofte bedst, at du får professionel hjælp til at søge om gældssanering og til at hjælpe dig under hele gældssaneringssagen.

For at få den bedste mulige chance for at få gældssanering, kræver det en grundig forundersøgelse. Det skyldes, at der ofte vil går mere end et år, før du kan søge om gældssanering igen, hvis skifteretten afviser din gældssaneringsansøgningen. Derfor er det vigtigt at lave en grundig forundersøgelse, inden du søger.

PØR har stor ekspertise og mange års erfaring med at søge og få gennemført gældssaneringer. PØR kan derfor tilbyde dig en professionel rådgivning, hvor dine muligheder for at opnå en gældssanerings vurderes. Hvis det vurderes, at du har store chancer for at få gældssanering hjælper PØR dig under hele gældssaneringsforløbet fra udfyldelse og indsendelse af ansøgningen til gældssaneringssagen er afsluttet. Hvis PØR vurderer, at du ikke kan få gældssanering, hjælper vi dig med at lave en handlingsplan til, hvordan du ellers kan blive gældfri. 


Bliv gældfri på 3 år med en gældssanering (Ny regler fra 17 juli 2022)


Det er Skifteretten, som afgør om du kan få gældssanering. Hvis de på baggrund af din ansøgning vurderer, at du umiddelbart lever op til betingelserne for en gældssanering, vil de indlede gældssanering for dig. Fra en gældssaneringssag indledes til en endelig gældssaneringskendelse afsiges, går der typisk 6-8 måneder.

Hvis det ender med, at du får en gældssanering, skal du årligt betale et beløb til dine kreditorer. Det er skifteretten, som på baggrund af din privatøkonomi, beregner, hvor meget du årligt skal betale til dine kreditorer. 

Efter 3 årlige betalinger til kreditorerne vil du ved et normalt gældssaneringsforløb være gældfri.


Få professionel rådgivning med PØR’s Gældssaneringspakke


Med PØR’s “Gældssaneringspakke” hjælpes du igennem hele forløbet fra forundersøgelsen og ansøgningen til din gældssaneringssag afsluttes. PØR’s gældssaneringspakke indeholder:

  • Forundersøgelse af dine muligheder for at opnå gældssanering
  • Udfærdigelse af ansøgning om gældssanering
  • Ubegrænset sparring pr. telefon / mail under gældssaneringssagen
  • Gennemgang af gældssaneringsudkastet
  • Håndtering af udfordringer under gældssaneringen

Udover, at du med PØR’s “Gældssaneringspakke” får professionel rådgivning, vil det også give dig tryghed og ro i maven, når du ubegrænset kan ringe og få sparring omkring din gældssaneringssag.


Vil du læse mere om gældssanering?


Du kan læse mere om gældssanering og om hvordan PØR kan hjælpe dig med professionel rådgivning


Få professionel rådgivning om gældssanering hos PØR


Kontakt PØR i dag og få en GRATIS vurdering af dine muligheder for at få gældssanering.