Velkommen til PØR´s Gældsrådgivning – Få hjælp til at blive gældfri

Gældsrådgivning er til dig, som ikke kan betale din gæld. Med professionel gældsrådgivning kan du få hjælp til at indgå frivillige akkord aftaler med kreditorerne eller hjælp til at søge om gældssanering/eftergivelse.

Med gældsrådgivning er der 4 muligheder for at blive gældfri:

PØR vurdere hvilke muligheder, som er bedst for dig. Ved en uoverskuelig gæld vil en gældssanering ofte være den bedste løsning, men den er også meget svær at få. Derfor kan det i nogen tilfælde være bedre og sikre at vælge en af de andre muligheder. I flere tilfælde har PØR trukket ansøgningen om gældssanering tilbage, fordi det var muligt at forhandle sig frem til en bedre aftale med kreditorerne. Uanset hvilke muligheder der er bedst for dig, kan PØR hjælpe dig med at blive gældfri.


Få professionel gældsrådgivning med PØR – Det betaler sig!


Hvis du er kommet ud i en situation, hvor du har en uoverskuelig gæld, er det altid en fordel at få professionel gældsrådgivning. PØR har mere end 10 års erfaring med gældsrådgivning og kender derfor alle muligheder og faldgrupper på din vejen til at blive gældfri. Med professionel gældsrådgivning hos PØR får du afklaret hvilke muligheder, som er bedst for dig.  

Med PØR’s gældsrådgivning får du en handlingsplan for, hvordan du bliver gældfri. Som en del af handlingsplanen hjælper PØR dig med at optimere dit forbrug og dine faste udgifter. Herved opnår du mere privatøkonomisk overskud i hverdagen, og du får derved nemmere ved at indgå aftaler med dine kreditorer og/eller nemmere ved at opfylde betingelserne under en gældssanering. PØR følger dig hele vejen og sikre dig, at du når bedst muligt i mål med at blive gældfri.

Følgende opgaver er en fast del af PØR’s professionelle gældsrådgivning:

  • at skabe overblik over gælden
  • at beregne din betalingsevne
  • at vurdere dine muligheder for gældssanering
  • at håndtere og forhandle med kreditorerne
  • at finde besparelser i dine faste udgifter
  • at hjælpe dig med at få sunde forbrugsvaner og undgår gæld
  • at få en handlingsplan for, hvordan og hvornår du kan blive gældfri

PØR har stor erfaring inden for privatøkonomisk optimering og tilbyder værktøjer og metoder, som gør dig bedre i stand til at styre din egen økonomi.


Gældssanering


At søge gældssanering kan være en svær og indviklet juridisk proces. PØR har stor erfaring med at søge gældssanering og kan give dig en professionel rådgivning. En rådgivning som følger dig igennem hele gældssaneringsprocessen, herunder:

  • en vurdering af dine muligheder for gældssanering
  • at hjælpe dig med at udfylde og indsende ansøgning om gældssanering
  • at vejlede dig under de forskellige trin i hele gældssaneringsprocessen

PØR tilbyder dig en samlet Gældssaneringspakke, hvor du får hjælp i hele gældssaneringsprocessen med ubegrænset rådgivning og sparring.

Læs mere om gældssanering og PØR’s Gældssaneringspakke her


Frivillig akkordaftale med kreditorerne


Hvis en gældssanering ikke er mulig for dig, eller hvis det ikke er fordelagtigt for dig at søge gældssanering, kan der forhandles med dine kreditorer. PØR har stor erfaring med at forhandle og indgå frivillige akkordaftaler med kreditorerne.

Med udgangspunkt i din privatøkonomi forhandler PØR med dine kreditorer, så du opnår bedre vilkår på afvikling af din gæld. De bedre vilkår kan være rentenedsættelse, rentestop, nedsættelse af ydelsen eller eftergivelse af noget af din gæld.

Her kan du læse mere om at indgå aftaler om frivillige akkord med kreditorerne


Eftergivelse af gæld til det offentlige


Eftergivelse af gæld til det offentlige er til dig, der ikke har gæld til private kreditorer, eller dig, der kun har gæld til private kreditorer, som du ikke kan få gældssaneret. Eftergivelse af gæld til det offentlige svarer på mange områder til gældssanering, men kun vedrørende gæld til det offentlige.Alt andet gæld udover gæld til det offentlige vil du ikke få eftergivet.

Hvis du er socialt udsat, er der, i forbindelse med ansøgning om eftergivelse af gæld til det offentlige, særlige regler, som gør, at du kan få eftergivet gæld, som du ikke ville have mulighed for at få gældssaneret.

Du er velkommen til at læse mere om at få eftergivet gæld hos det offentlige her:


Anbefalinger fra kunder


Læs de nyeste anbefalinger af PØR på Trustpilot

Anbefaling – Gældssanering

Gældssanering, professionel gældssanering, anbefaling af gældssanering med PØR

Anbefaling – Frivillig akkord

Gældsrådgivning, frivillig akkord med kreditorerne, professionel gældsrådgivning


Få professionel rådgivning og sparring hos PØR


Rabat til nye kunder – Ved første møde får du to timers rådgivning / sparring for én times pris.