Regler for gældssanering

Gældssanering er et komplekst område, og det kan derfor være en god ide at få professionel hjælp og rådgivning, inden du søger om gældssanering. Det er ikke kun vigtigt at kende reglerne men også at forstå dem. Reglerne, der dækker en gældssanering, finder du to steder. Der er de lovfæstede regler i Konkursloven og den gældende retspraksis på området.

De lovfæstede regler

De to grundlæggende regler er at:

 • du ikke skal kunne betale sin gæld indenfor en overskuelig årrække
 • en gældssanering vil medføre en varig forbedring af dine økonomiske forhold

Derudover siger reglerne at du normalt ikke kan få gældssanering, hvis du har:

 • uafklarede forhold som f.eks. vil sige at du er arbejdsløs, ikke har fast bolig eller er studerende
 • at du har handlet uforsvarligt i økonomiske anliggender som f.eks. dækker over, at du har stiftet gæld, du vidste, du ikke ville kunne betale, forbrugsgæld eller systematisk oparbejdet gæld til det offentlige.
 • gælden er stiftet ved strafbare forhold
 • du har undladt at afdrage på gælden, selvom du havde rimelig mulighed for det
 • du stifter ny gæld, efter sagen om gældssanering er sat i gang

Retspraksis

Udover de regler der findes i Konkursloven om gældssanering, findes der også en masse retspraksis, som kan have indflydelse på, om du kan få gældssanering. Da det er så stort og komplekst et område, hvor reglerne kan fortolkes forskelligt, og hvor der kan lægges vægt på forskellige ting i forskellige sager, er det ikke muligt at sætte alle scenarier op.

Domstolens vurdering af reglerne og din sag

Selvom reglerne i loven og retspraksis kan sige noget om, hvem der kan få gældssanering, så er hver sag unik, for det handler om en samlet vurdering af lige præcis din situation.

Der er også nogle andre faktorer, som det er vigtigt at tage med i overvejelsen, før du søger gældssanering, fordi de kan have indflydelse på din ansøgning:

 • Er du gift eller samboende og er al gælden stiftet før I blev samboende. Du kan læse mere om hvilken indflydelse det kan have her.
 • Hæfter du for gælden sammen med en anden eller er der nogen der har kautioneret for noget af din gæld.
 • Har du fast ejendom eller er der pant i f.eks din bil.

Nedenfor kan du læse meget mere om gældssanering


Læs mere om gældssanering!


Læs mere om gældssanering i PØR’s artikler:


Få professionel rådgivning med PØR’s Gældssaneringspakke


Med PØR’s “Gældssaneringspakke” hjælpes du igennem hele forløbet fra forundersøgelsen og ansøgningen til din gældssaneringssag afsluttes. PØR’s gældssaneringspakke indeholder:

 • Forundersøgelse af dine muligheder for at opnå gældssanering
 • Udfærdigelse af ansøgning om gældssanering
 • Ubegrænset sparring pr. telefon / mail under gældssaneringssagen
 • Gennemgang af gældssaneringsudkastet
 • Håndtering af udfordringer under gældssaneringsforløbet

Udover, at du med PØR’s “Gældssaneringspakke” får professionel rådgivning, vil det også give dig tryghed og ro i maven, når du ubegrænset kan ringe og få sparring omkring din gældssaneringssag.

Kontakt PØR i dag og få en GRATIS vurdering af dine muligheder for at få gældssanering.