Afvist gældssanering

Der kan være flere grunde til, at en ansøgning om gældssanering bliver afvist.

Får du din ansøgning afvist under den indledende gennemgang, er det ofte, fordi du enten ikke opfylder kravene for at få en gældssanering, der er fejl i din ansøgning, eller den ikke er fyldestgørende nok. Skifteretten vil også forhåndsafvise ansøgningen, hvis du for nyligt har fået afvist eller afbrudt en gældssaneringssag, og dine forhold ikke har ændret sig væsentlig siden da.

Selvom din sag om gældssanering er indledt, kan den stadigvæk blive afvist, og det kan der være flere forskellige grunde til:

  • Hvis du udebliver fra møder, du er indkaldt til at Skifteretten og ikke har en gyldig grund, der kan dokumenteres
  • Hvis du ikke loyalt medvirker til sagens oplysninger. Hvilket for eksempel betyder, at du giver urigtige oplysninger eller fortier oplysninger, der er relevante.
  • Hvis dividenden i det forslag, du har lavet sammen med medhjælperen, er for lille i forhold til, hvad der reelt kan betales.

Hvis Skifteretten efter indledningen af din sag kommer i besiddelse af oplysninger, der kan hindre din gældssanering, har du krav på at få lejlighed til at udtale dig, inden Skifteretten træffer en afgørelse.

Lige gyldigt hvilken årsag der er blevet lagt til grund for, at din ansøgning om gældssanering bliver afvist, har du mulighed for at kære afgørelsen til Landsretten, hvis du ikke er enig. Det vil være en god ide at få vurderet, om det kan betale sig at kære, eller om det er bedre at udarbejde en handlingsplan for, hvordan du får løst de udfordringer, der lå til grund for afslaget. Handlingsplanen vil også hjælpe dig med at se på, om du skal søge gældssanering igen, og hvornår du igen kan søge gældssanering,

Selvom din sag bliver afvist, kan du stadig gøre noget for at ændre din økonomiske situation. Du kan forsøge at rette op på de ting, der lå til grund for afslaget, og så vente til det giver mening at ansøge om gældssanering igen. Hvis du ikke allerede har prøvet at leve for det budget, du vil skulle leve for under gældssaneringen, kunne det være en ide at afprøve det. På den måde har du tid til at vænne dig til det og få rettet din økonomi til.

Der er også den mulighed, at du får forhandlet frivillige akkordaftaler på plads med kreditorerne. Det er måske muligt at få afslag i gældens størrelse og indgå afdragsordninger, der ligner dem du ville have fået ved en gældssanering. Det kan være rigtig svært at lave den slags forhandlinger selv, og derfor kan det være en fordel at få professionel hjælp. PØR har i flere tilfælde hjulpet kunder til at opnå bedre akkordaftaler, end de ville kunne få med en gældssanering.

Her kan du læse mere om at indgå frivillige aftaler om akkord med dine kreditorer

Har du fået afslag på grund af, at du har udsigt til at arve eller er du på andre måder så heldig at komme til penge, så er der en mulighed for at få nedskrevet dele af eller hele din gæld ved at tilbyde kreditorerne et engangsbeløb. I dette tilfælde kan det også være en stor fordel at du får professionel hjælp til forhandlingerne.

Den sidste mulighed er, at du lever videre med gælden og ser, hvad fremtiden bringer. Har du svært ved at se hvilket scenarie, der passer bedst til din situation, eller er du usikker på, hvordan du skal komme videre så sørg for at få talt det igennem med en, der ved noget om området, og som kan rådgive dig.


Læs mere om gældssanering!


Læs mere om gældssanering i PØR’s artikler:


Få professionel rådgivning med PØR’s Gældssaneringspakke


Med PØR’s “Gældssaneringspakke” hjælpes du igennem hele forløbet fra forundersøgelsen og ansøgningen til din gældssaneringssag afsluttes. PØR’s gældssaneringspakke indeholder:

  • Forundersøgelse af dine muligheder for at opnå gældssanering
  • Udfærdigelse af ansøgning om gældssanering
  • Ubegrænset sparring pr. telefon / mail under gældssaneringssagen
  • Gennemgang af gældssaneringsudkastet
  • Håndtering af udfordringer under gældssaneringsforløbet

Udover, at du med PØR’s “Gældssaneringspakke” får professionel rådgivning, vil det også give dig tryghed og ro i maven, når du ubegrænset kan ringe og få sparring omkring din gældssaneringssag.

Kontakt PØR i dag og få en GRATIS vurdering af dine muligheder for at få gældssanering.