Foredrag som skaber værdi

At have gode privatøkonomiske værktøjer og styr på privatøkonomien er en af de vigtigste forudsætninger for, at du får et godt liv med en god levestandard og mange gode oplevelser.

PØR’s foredrag om privatøkonomisk optimering handler om at opbygge en sund privatøkonomi, hvor deltagerne vil få en masse værktøjer og ideer til at bruge deres penge fornuftigt, og bruge dem på det som skaber mest værdi for den enkelte. Foredraget indeholder også en masse tips og ideer til at undgå de klassiske privatøkonomiske fejl.

Alle får noget godt ud af at komme til et foredrag med PØR. Der er ingen grund til at ”smide penge ud af vinduet”, selvom økonomien er god og det går godt. Tingene kan ændre sig, og med en optimeret privatøkonomi står du og din familie meget bedre i tilfælde af arbejdsløshed, sygdom, skilsmisse, familieforøgelse, pensionering, boligkøb osv.

Vær med til at skabe fokus på vigtigheden af at have en sund privatøkonomi og hvilke muligheder det giver ved at booke PØR til at holde foredrag. Foredraget tilpasses målgruppen i samarbejde med foredragsarrangøren og indeholder som udgangspunkt alle de vigtige privatøkonomiske emner: forbrug, budget, faste udgifter, forsikringer, pension, investering, boligfinansiering, aktiv gældspleje m.m.

Læs mere om indholdet i foredraget her


Oplagte foredragsarrangører


Virksomheder og personaleforeninger

En virksomhed fungerer nu altid bedst, når deres medarbejdere har overskud i hverdagen og energi til at give kunderne den ekstra service og venlighed med på vejen. Når medarbejdere har overskud i hverdagen er de også bedre kollegaer, og de arbejder meget bedre sammen. Når virksomhedens medarbejdere har styr på deres privatøkonomi, er det med til at give dem mere overskud i hverdagen, hvor de kan fokusere 100 % på deres arbejde, mens de er på arbejde.

Derfor kan det være en god investering for virksomhederne at arrangere ”gå-hjem-møder” og ”fyraftensmøder” om privatøkonomi. Herigennem viser virksomheden interesse for medarbejdernes trivsel og at foredrag ikke altid behøver at være arbejdsrelateret.

Hjælp dine medarbejdere med at få mere overskud i hverdagen ved at booke PØR’s foredrag om privatøkonomisk optimering.


A-kasser og fagforeninger

For a-kasser og fagforeninger kan foredrag om privatøkonomi være en oplagt mulighed for at skabe indhold og tilbud til deres medlemmer. Medlemmerne i arbejde får noget ekstra ved at være medlem, og de jobsøgende medlemmer får en kærkommen hjælp og redskaber til at få økonomien til at slå til i perioder, hvor de fleste er udfordret på privatøkonomien.

PØR’s foredrag om privatøkonomisk optimering kan være med til at skabe tilfredse medlemmer og hjælpe dem igennem en periode som jobsøgende.


Skoler og uddannelsesinstitutioner

At opbygge en god privatøkonomisk forståelse kan aldrig begynde for tidligt. Den sunde fornuft og de gode vaner bør ske tidligt i livet for at forhindre at børn og unge får en dårligt start her i livet. Undersøgelser viser, at mange unge mennesker er dybt forgældet og 50.000 af dem er allerede registreret i RKI. En god privatøkonomisk forståelse er også det bedste redskab til at bryde den negative sociale arv. Hvis alle unge mennesker i Danmark havde styr på privatøkonomien, ville det være en af de bedste forudsætninger for at få et godt liv.

Derfor er PØR’s foredrag om privatøkonomi oplagt i skolernes arbejde med undervisningen i privatøkonomi. Foredraget kan være et fagligt indspark i undervisningen eller kan arrangeres som en temadag for hele skolen, hvor alle eleverne får mulighed for at deltage. PØR hjælper gerne med ideer til at udvikle en privatøkonomisk temadag på skoler og undervisningsinstitutioner med cases og opgaver.


Kommuner

PØR’s foredrag kan give kommunens medarbejdere gode værktøjer til at hjælpe borgere på offentlige ydelser, som hurtigt viser resultater. Dertil kan foredraget tillige tilpasses borgere på offentlige ydelser, hvor de selv får en masse redskaber og gode råd til at få mest ud af deres penge, og hvordan de forholder sig overfor deres kreditorer.

Når foredraget tilpasses kommunens medarbejdere, som arbejder med at hjælpe og rådgive borgere på offentlige ydelser, kan foredraget udbygges til at indeholde gældsrådgivning. Min erfaring viser, at nogle kommuner udbetaler særlige ydelser til familier med meget gæld, hvor familierne fortsat betaler til deres kreditorer. Det er ikke hensigtsmæssigt, da de særlige ydelser indirekte går til familiernes kreditorer. Derfor er det en stor fordel for kommunen, hvis medarbejderne kender gældsproblematikken for borgere på offentlige ydelser.

Et foredrag til borgere på offentlige ydelser fungerer som en løftestang til at arbejde videre med dem selv og komme videre i livet. Fordelen ved at PØR kommer og holder foredrag er, at borgerne får informationerne og de gode råd fra en uvildig part. Det skaber større motivation, og hvis kommunens medarbejdere følger op og hjælper borgerne med at komme i mål med de privatøkonomiske opgaver, vil det gå hurtigere med at løfte borgeren til at blive mere selvhjulpen.


Foreninger

I Danmark er vi så heldige at have et bredt og stærkt foreningsliv, som henvender sig til mange forskellige grupper. Fælles for alle er, at alle foreningernes medlemmer kan få stor glæde og mere overskud i hverdagen, hvis medlemmerne får mere styr på privatøkonomien.

Små foreninger kan samles og samarbejde med andre lokalforeninger i området om at arrangere foredrag om privatøkonomi. En måde hvor selv mindre foreninger kan være med til at hjælpe deres medlemmer på et så vigtigt område som privatøkonomi.


Kulturelle organisationer, institutioner og foreninger som arbejder med at fremme integrationen

PØR har indgået et samarbejde med Institut for Integration for at fremme integrationen af borgere med anden etnisk baggrund end dansk. Viden og forståelse for en sund privatøkonomi i en dansk kontekst, er vigtig for disse familier for at opnå en succesfuld integration.

Målet med samarbejdet er at styrke de nye medborgeres tilknytning til det danske samfund. 

Læs mere om samarbejdet med Esma Birdi og Institut for Integration her


Læs mere om indholdet i foredraget her