Foredragsemne: Hvordan sikres pensionstilværelsen bedst

Det er rigtig sund fornuft at få optimeret sine pensionsordninger. Mange får det ikke gjort af flere forskellige årsager. En af de typiske årsager kan være, at pensionstidspunktet ligger langt ude i fremtiden, hvilket gør det svære at forholde sig til. Dertil kan pensionsordninger og de mange valgmuligheder være et uoverskueligt emne, som kan være krævende at sætte sig ind i.

Mange ved ikke, om de forsikringsmæssigt er dækket efter deres nuværende behov, om deres indbetalinger giver det bedste fradrag, om deres ordninger er forbundet med store administrationsudgifter eller om opsparingen forrentes efter den enkeltes risikoprofil og ønsker.

Det kan blive rigtig dyrt, hvis ikke pensionsordningerne løbende bliver optimeret og tilpasset. En forkert investeringsprofil eller for mange omkostninger kan koster halve og hele millioner i mistet afkast. Derfor er det vigtigt at pensionsordningerne løbende tilpasses og justeres efter de forskellige faser i livet. 

Med PØR’s foredrag bliver pensionsopsparing og pensionsforsikring gennemgået på en overskuelig måde, hvor deltagerne får et bedre overblik over deres muligheder, hvad de skal være opmærksomme på og hvorfor. 

På pensionsforedraget vil følgende emner blive gennemgået:   

  • Introduktion til pension
  • Skattefradrag
  • Pensionsforsikringer
  • Pensionsopsparing
  • Investering, risikoprofil og alder
  • Omkostninger og afkast
  • Sammenlægning af tidligere ordninger
  • Hvornår og hvor tit skal man gennemgå sin pension

Deltagerne vil få mulighed for at opnå en god grundlæggende forståelse på pensionsområdet. De vil bedre forstå vigtigheden af at have en optimeret pensionsordning for at sikre sig en pensionstilværelse, hvor de kan holde otium med mange oplevelser, fornøjelser og aktiviteter.


PØR’s Foredrag


PØR’s primære foredrag: Optimér din privatøkonomi og få mere værdi ud af dine penge kan I samarbejde med foredragsarrangøren tilpasses efter, hvilke privatøkonomiske emner som deltagerne vil høre mest om.

Alternativt kan PØR’s foredragsemner om privatøkonomi sammensættes individuelt.

Læs mere om de fordele og den værdi PØR’s foredrag giver