Pension

Et stort antal danskere har ikke sat sig ind i deres egne pensionsordninger. Det er et uoverskueligt emne, som for manges vedkommende er langt ude i fremtiden.

Mange ved ikke, om de forsikringsmæssigt er dækket efter deres nuværende behov, om deres indbetalinger giver det bedste fradrag eller om opsparingen forrentes efter den enkeltes risikoprofil og ønsker:

  • Pension generelt
  • Pensionsforsikringer
  • Pensionsopsparing og typer
  • Risikoprofil og alder
  • Skattefradrag
  • Sammenlægning af tidligere ordninger
  • Hvornår og hvor tit skal man gennemgå sin pension