Foredragsemne: Optimering af det daglige forbrug

Med optimering af dit løbende forbrug sikre du, at du kun bruger penge på det, som skaber værdi for dig, samt du sikre dig og din familie mod overforbrug. Især forbruget kan være svært at danne sig et overblik over, og der kan være mange penge at spare ved at fokusere på, hvordan du bruger dine penge.

De fleste bruger desværre mange penge på forbrug, som ikke reelt skaber værdi for dem. Penge som de kunne spare op, men som de i stedet, uden at tænke over det, smider ud af vinduet.

Struktur og metoder til at opbygge en sund privatøkonomi
Med PØR’s foredrag om forbrugsoptimering får deltagerne gode metoder og vejledningen til at skabe en sund struktur i hverdagen, som støtter den enkelte I at fokusere på bruge pengene optimalt. Et fokus der hjælper med at undgå at spilde penge. Struktur og metoder hvor selv par på trods af stor forskellighed kan opbygge en sund fællesøkonomi med mulighed for individuel økonomisk frihed.

Motivation, købsbeslutninger og begrænsning af forbruget
En del af foredraget handler om, hvordan man sætter mål for sin privatøkonomi, og hvordan den enkelte kan motivere sig selv til at føre disse mål ud i livet. Der fokuseres på at træffe de rigtige købsbeslutninger, som bedst træffes med en ”kold” sindstilstand (logisk og fornuftig) frem for en ”varm” sindstilstand (følelsesbaseret). Vi kommer ind på fordelene ved en minimalistisk livsstil, samt værktøjer og metoder til at hvordan deltagerne frivilligt kan begrænse deres forbrug.

Gode vaner og forankring i hverdagen
Foredraget giver også gode råd til, hvordan gode vaner opbygges, samt metoder til hvordan de sunde vaner forankres i hverdagen.

Overblik over forbrug
Gennemgående handler foredraget om, hvordan det er muligt at sætte det løbende forbrug i system, og hvordan der skabes overblik over, hvad pengene bruges til.


PØR’s Foredrag


PØR’s primære foredrag: Optimér din privatøkonomi og få mere værdi ud af dine penge kan I samarbejde med foredragsarrangøren tilpasses efter, hvilke privatøkonomiske emner som deltagerne vil høre mest om.

Alternativt kan PØR’s foredragsemner om privatøkonomi sammensættes individuelt.

Læs mere om de fordele og den værdi PØR’s foredrag giver