Gældssanering for førtidspensionister og personer med flexjob

Er du i flexjob eller får førtidspension, og har du en uoverskuelig gæld, så er der en mulighed for at blive gældfri med en gældssanering.

Hvis du er i flexjob, er det vigtigt, at du har haft dit job i en vis periode, og at stillingen ikke er tidsbegrænset eller lignende. Dette skyldes, at et af kravene for at gå gældssanering er, at man skal have en stabil økonomi. Det er derfor ikke nok at være tilkendt et flexjob og være på ledighedsydelse.

Når du er førtidspensionist, ser man din pension som en fast indtægt og ikke som overførselsindkomst. Det er derfor nok, at du er blevet tilkendt førtidspension og har fået din første udbetaling, når du søger om gældssanering.

Som førtidspensionist eller i flexjob får du som udgangspunkt gældssanering på samme vilkår og med samme krav som alle andre. Du kan læse mere om reglerne for gældssanering her.

Indkomsten fra dit flexjob eller førtidspension er normalt lav, men det bør ikke afskrække dig. Der vil altid blive taget hensyn til din situation, og gældssanering bygger på en samlet vurdering af alle de faktorer, der spiller ind.

Hvis du får en gældssanering, vil du skulle leve for et budget, der måske giver lidt mindre råderum, men det er kun i 3 år, og derefter vil du være gældfri. Skifteretten laver en betalingsevneberegning, og denne beregning er ens for alle, der søger gældssanering.

Kort fortalt så tager man dine indtægter og fratrækker de omkostninger, som staten accepterer, at man skal have råd til og herefter fratrækkes de skønsmæssige leveomkostninger, som skal dække alt andet. De skønsmæssige leveomkostninger er lovmæssigt fastsatte satser. Det der er tilbage, er din betalingsevne, og det er de penge, der skal fordeles blandt dine kreditorer. Skulle det vise sig, at du ikke har en betalingsevne, så er der stadig en mulighed for at få gældssanering. Det kalder man en nulløsning.

Da gældssaneringsområdet er ret komplekst, og der er så mange faktorer, der spiller ind, kan det være en rigtig god ide at have en professionel gældsrådgiver til at gennemgå din økonomi og hjælpe dig igennem hele forløbet.


Læs mere om gældssanering!


Læs mere om gældssanering i PØR’s artikler:


Få professionel rådgivning med PØR’s Gældssaneringspakke


Med PØR’s “Gældssaneringspakke” hjælpes du igennem hele forløbet fra forundersøgelsen og ansøgningen til din gældssaneringssag afsluttes. PØR’s gældssaneringspakke indeholder:

  • Forundersøgelse af dine muligheder for at opnå gældssanering
  • Udfærdigelse af ansøgning om gældssanering
  • Ubegrænset sparring pr. telefon / mail under gældssaneringssagen
  • Gennemgang af gældssaneringsudkastet
  • Håndtering af udfordringer under gældssaneringsforløbet

Udover, at du med PØR’s “Gældssaneringspakke” får professionel rådgivning, vil det også give dig tryghed og ro i maven, når du ubegrænset kan ringe og få sparring omkring din gældssaneringssag.

Kontakt PØR i dag og få en GRATIS vurdering af dine muligheder for at få gældssanering.