Nye gældssaneringsregler 2022

Fra den 17. juli 2022 gælder der nye regler i forbindelse med gældssanering. I princippet forsætter de gældende regler, men der er sket nogle væsentlige justeringer, som især er til fordel for de borgere og forbrugere, som kommer ud i uoverskuelig gæld.

Afviklingsperiode på 3 år ved alle typer af gældssaneringer (Særregler vedr. SU gæld)

Den vigtigste og meste markante ændring er, at afdragsperioden for alle gældssaneringer bliver 3 år. Førhen var det kun ved gældssanering i konkurs og gældssanering for folkepensionister, at afviklingsperioden var 3 år, hvor der ved alle andre gældssaneringer skulle betales i 5 år, før den resterende gæld blev slettet.

Selvom en 5 års afdragsperiode for mange med en uoverskuelig gæld, har været som at vinde i lotto, så lever vi også i en tilværelse, hvor der hele tiden sker ændringer og livet har det med at komme med nye udfordringer. Derfor er en afdragsperiode på 3 år meget mere overkommeligt. Erfaringen viser også, at de fleste misligholdelser af gældssaneringer sker mellem det 3. og 5. afviklings år.

Gældssanering af SU Gæld

Hvis det udbetalte SU-lån har medført til en gennemført uddannelse, som anvendes i nuværende stilling eller har fremmet karrieren, har gældssaneringer hvor størstedelen af gælden er studielån, tidligere haft en afviklingsperiode på 10 år. Denne afviklingsperiode nedsættes til 6 år. Det betyder, at hvis størstedelen af gælden er studiegæld, vil der kunne gælde en afviklingsperiode på op til 6 år.

Hvis SU gælden er vedrørende en ikke gennemført uddannelse eller som ikke har fremmet karrieren eller forbedret tilknytningen til arbejdsmarkedet, er der som tidligere mulighed for, at SU gælden kan indgå i en gældssanering med afvikling over 3 år.

Nemmere at få gældssaneret forbrugsgæld

Førhen skulle alt forbrugsgæld eller minimum 95 % af forbrugsgælden være minimim 5 år gammel på tidspunktet for en gældssaneringskendelse, før den gældsramte med uoverskuelig gæld kunne få hjælp til gældssanering via skifteretten.

De nye gældssaneringsregler åbner op for, at nyere forbrugsgæld stiftet af særlige omstændighed og anses som rimelige, kan gældssaneres. Da her er tale om nye regler i forbindelse med gældssanering, må vi afvente udviklingen for at se, i hvilke omfang skifteretter vurdere og skønner til fordel for de gældsramte.

Jo mere skifteretterne skønner og vurdere til fordel for de gældsramte borgere og forbrugere, desto større indirekte effekt vil de nye regler kunne have på forbrugslånsvirksomhedernes kreditværdighedsvurderinger. Forbrugslånsvirksomhederne kan blive nødsaget til reelt – hvilket de ikke gør i dag – at udføre kreditværdighedsvurderinger for at beskytte forbrugerne mod overgældssætning.

Dertil kan man håbe, at forbrugslånsvirksomhederne og deres inkassopartnere bliver mere forhandlingsvillige, når deres kunder kommer ud i uoverskuelig gæld. I dag er forhandlingsvilligheden meget lille, fordi det frem til nu har været meget svært at få forbrugslån gældssaneret. Hvis det fremadrettet bliver lettere at få gældssaneret forbrugslån, kan forbrugslånsvirksomhederne og deres inkassopartnere være nødsaget til at være mere imødekommende og løsningsorienteret for at begrænse deres tab.

Rimelig husleje

I de tidligere regler har en rimelig husleje normalt ikke været områdebestemt. Men efter de nye gældssaneringsregler skal rimeligheden af huslejens størrelse vurderes ud fra husstandens størrelse, prislejet for husleje i det geografiske område, samt ud fra mulighederne for at finde noget billigere i området.

Baggrunden for de nye gældssaneringsregler

De nye regler sker i forbindelse med implementeringen EU’s rekonstruktions- og insolvensdirektivet 2019/1023 af 20. juni 2019. Baggrunden for direktivet er at bidrage til et velfungerende indre marked ved at skabe overordnet rammer og sikre mere ensartet lovgivning og procedure for forebyggende rekonstruktion, insolvensbehandling, gældssanering og udelukkelse. Reglerne har primært til formål at hjælpe levedygtige virksomheder og iværksættere med finansielle vanskeligheder. Levedygtige virksomheder får hjælp til at fortsætte driften i en svær periode, og iværksættere kan få fuld gældssanering efter en rimelig periode, og derved kan få en ny chance.

Det at starte en virksomhed op og udvikle virksomheden er en svær proces, som ud over dygtighed også kræver god timing og held. Derfor er det naturligt, at mange iværksættere må prøve flere gange for at det lykkedes med at opbygge en virksomhed, som de kan leve af. Det kræver ”learning by doing”, som er en proces, hvor man lærer at drive virksomhed ved faktisk at opstarte og drive en virksomhed. Derfor er det vigtigt at hjælpe iværksættere videre, hvis det ikke lykkedes første gang.

Det har også været formålet i tidligere gældssaneringsregler, men ensretningen af reglerne gør, at alle gældsramte med uoverskuelig gæld får glæde af den kortere afdragsperiode, herunder iværksættere som ikke erklæres konkurs, men lukker virksomheden med tab og gæld.


Læs mere om gældssanering!


Læs mere om gældssanering i PØR’s artikler:


Få professionel rådgivning med PØR’s Gældssaneringspakke


Med PØR’s “Gældssaneringspakke” hjælpes du igennem hele forløbet fra forundersøgelsen og ansøgningen til din gældssaneringssag afsluttes. PØR’s gældssaneringspakke indeholder:

  • Forundersøgelse af dine muligheder for at opnå gældssanering
  • Udfærdigelse af ansøgning om gældssanering
  • Ubegrænset sparring pr. telefon / mail under gældssaneringssagen
  • Gennemgang af gældssaneringsudkastet
  • Håndtering af udfordringer under gældssaneringsforløbet

Udover, at du med PØR’s “Gældssaneringspakke” får professionel rådgivning, vil det også give dig tryghed og ro i maven, når du ubegrænset kan ringe og få sparring omkring din gældssaneringssag.

Kontakt PØR i dag og få en GRATIS vurdering af dine muligheder for at få gældssanering.