Borgere med særlige behov


Borgere med særlige behov kan få mere overskud til udvikling med hjælp fra en privatøkonomisk mentor / støttekontaktperson


Privatøkonomisk selvstændighed udvikler identitet og selvværd 

Som alle andre, er det yderst identitetsudviklende for borgere med særlig behov, hvis de kan blive mest mulig selvhjulpne på det privatøkonomiske område. At have privatøkonomisk selvstændighed er for alle et højt prioriteret behov/ønske – også for borgere med særlige behov. Erfaringen viser, at desto mere økonomisk selvhjulpne borgere med særlige behov bliver, desto mere kan de løftes og udvikles på andre områder, såsom husholdning, hygiejne og sociale kompetencer.

Behov for ensartet og struktureret rådgivning over længere tid

Med hjælp fra en fast privatøkonomisk rådgiver, kan mange borgere med særlige behov udvikle sig bedre og hurtigere, når der i fællesskab bliver skabt en ensartet og sund økonomisk struktur, som hjælper med at skabe sunde økonomisk vaner. Det tager tid, og sunde økonomiske vaner skal opbygges over en årrække og på en ensartet måde.

Skiftende støtte-kontaktpersoner og personale kan ikke på samme måde opbygge den nødvendige ensartethed i udviklingen af sunde vaner og økonomisk struktur, fordi de ikke har de faglige kompetencer, og fordi de hver har deres egen privatøkonomiske metode og forståelse. Borgere med særlige behov kan, ligesom alle andre, brænde for noget nu og her, som de vil gøre alt for at få, og de kan have meget svært ved at modstå impulskøb. Det kan en fast privatøkonomisk rådgiver og sparringspartner være med til at få styr på.

Privatøkonomisk rådgiver giver øget fokus og motivation

Alle med en sparringspartner/coach i ryggen er mere motiveret og udvikler sig både bedre og hurtigere. Det er nøjagtig det samme for borgere med særlige behov. Det at have sin egen privatøkonomiske ekspert giver en større tryghed og forbedre muligheden for en varig udvikling væsentligt.

Succeshistorier

Mindre udviklingshæmmet mand på 41 år, boende i egen lejlighed og har skånejob på beskyttet værksted, sad for 6 år siden med rykkere og inkassovarsler til halsen. Hans privatøkonomi havde svinget meget over mange år, som følge af skiftende kontaktpersoner. Nu 6 år efter med samme rådgiver er der opbygget en sund økonomisk struktur og de sunde økonomiske vaner er begyndt at blive forankret i hverdagen. Han har øget sin aldersopsparing med 48.000 kr. og han har sparet 100.000,- kr. op på en opsparingskonto. Økonomien er optimeret, og han bruger kun penge på det der skaber værdi for ham, såsom rejser og spillekonsoller. Årligt bruger han ca. 12.000 på rejser med familien og med ULF. Han har fladskærms tv, harddiskoptager, alle X-box og playstation konsollerne, samt han køber ny mobiltelefon hvert andet år. Han drømmer om at bruge opsparingen til en bil og muligvis også til udbetalingen til egen lejlighed.

Autist med skånejob, boende på bosted for autister fik optimeret sin økonomi og brudt med de dårlige økonomiske vaner. Efterfølgende flyttede han i egen lejlighed og fik råd til at udskifte sin gamle bil med en helt ny mini bil.

PØR tilbyder abonnement på privatøkonomisk optimering og udvikling for borgere med særlige behov

For en fast pris om måneden (abonnementsaftale) tilbyder PØR at optimere og styre kundernes økonomi, samt hjælpe med at opbygge sunde økonomiske rammer og gøre kunderne mere selvhjulpne. Der oprettes budget, som løbende opdateres, og der hjælpes med at udvikle evnen til at træffe fornuftige købsbeslutninger. PØR samarbejder gerne med familien og kommunen, samt alt arbejde dokumenteres via budgetskema og kontoudskrifter.


Få hjælp hele døgnet – PØR tilbyder privatøkonomisk støttekontaktperson, værge og mentor ordning


PØR tilbyder at hjælpe personer med særlige behov som følge af sygdom, misbrug eller handicap. En hjælp som også kan forbedre relationen med de pårørende.

Læs mere om PØR’s privatøkonomisk støttekontaktperson, værge og mentor ordning