Efter du har fået gældssanering

Står du i den heldige situation, at du har fået gældssanering, kan du nu se frem til at være gældfri om 3-5 år. Din gældssanering er først 100 % endelig, når du har betalt kreditorne i følge gældssaneringskendelsen. I den forbindelse kan der opstå en masse spørgsmål om, hvad man må og ikke må. Her er forhåbentlig svaret på nogle af de spørgsmål.

Arve og vinde penge

Er du så heldig at vinde i Lotto et par dage efter, du har fået din gældssanering, kan kreditorerne IKKE kræve, at gældssaneringen omstødes. Du skal fortsat kun betale den del af gælden, som er nævnt i gældssaneringskendelsen. For at sikre din fremtid kan du vælge at bruge pengene på helt eller delvist at betale kreditorernes restgæld ud i følge gældssaneringskendelsen. Jo flere kreditorer du kan få betalt ud, desto bedre står du, hvis du efterfølgende skulle miste dit arbejde eller blive langtidssyg.

Du må også godt arve, efter du har fået din gældssanering, og som udgangspunkt har det ikke nogen betydning for din gældssanering, medmindre du havde en formodning om, at du snart skulle arve. En formodning kunne være, hvis en af dine forældre lå for døden, mens din sag om gældssanering blev afgjort. Er der en klar formodning om, at pengene ville komme, og har du ikke oplyst dette, mens din sag kørte, kan du risikere at din gældssanering efterfølgende omstødes.

Låne penge og købe fast ejendom

Du må godt låne penge, efter du har fået din gældssanering.

Du må også godt købe fast ejendom, uden at det får nogle konsekvenser for din gældssanering. Det kræver dog, at du, ud over de omkostninger der følger med købet af ejendommen, overholder de afdragsordninger, der er ifølge din gældssanering.

Starte og drive virksomhed

Efter din gældssanering har du også mulighed for at starte virksomhed op eller øge overskudet i din eksisterende virksomhed.

Under opstart af virksomhed har man ofte en ustabil og lille indtægt, og det er vigtigt, at du får regnet på, om du stadig har en indtægt, der kan dække dine omkostninger og de afdrag, der skal betales til kreditorerne fra gældssaneringen. Hvis du misser dine betalinger, kan du risikere, at du mister din gældssanering, og får hele den gældssanerede gæld igen.

Driver du allerede en virksomhed og bliver overskuddet større end forventet, så kan dine kreditorer fra gældssanering ikke bede om at få sagen taget op igen. Det er jo det samme som, at man som lønmodtager efter gældssaneringen får en lønforhøjelse eller bonus.

Flytte til udlandet

Du må også godt flytte til udlandet, efter du har fået din gældssanering. Det er bare vigtigt, at du overholder dine afdragsordninger til kreditorerne, for ellers mister du din gældssanering, og du vil igen skylde det fulde beløb til dine kreditorer.

Ændringer i din økonomiske situation

Sker der efter gældssaneringen drastiske ændringer i din situation, som kan gøre det svært for dig at overholde de afdrag, du skal betale, skal du kontakte Skifteretten, for de kan i visse tilfælde nedsætte beløbet, du skal betale og forlænge perioden, du skal betale i. Det er den bedste måde at sikre dig, at du ikke mister din gældssanering.


Læs mere om gældssanering!


Læs mere om gældssanering i PØR’s artikler:


Få professionel rådgivning med PØR’s Gældssaneringspakke


Med PØR’s “Gældssaneringspakke” hjælpes du igennem hele forløbet fra forundersøgelsen og ansøgningen til din gældssaneringssag afsluttes. PØR’s gældssaneringspakke indeholder:

  • Forundersøgelse af dine muligheder for at opnå gældssanering
  • Udfærdigelse af ansøgning om gældssanering
  • Ubegrænset sparring pr. telefon / mail under gældssaneringssagen
  • Gennemgang af gældssaneringsudkastet
  • Håndtering af udfordringer under gældssaneringsforløbet

Udover, at du med PØR’s “Gældssaneringspakke” får professionel rådgivning, vil det også give dig tryghed og ro i maven, når du ubegrænset kan ringe og få sparring omkring din gældssaneringssag.

Kontakt PØR i dag og få en GRATIS vurdering af dine muligheder for at få gældssanering.