Gældssanering for folkepensionister

Selvom du er blevet folkepensionist med en uoverskuelig gæld, er der mulighed for at få en gældssanering. Hvis du som folkepensionist kun har en beskeden indkomst, vil du kunne få gældssanering efter nogle lidt mere lempelige regler, end andre kan.

Som udgangspunkt skal du opfylde de samme generelle regler, der findes for at få en gældssanering. Du kan læse mere om reglerne for gældssanering nedenfor i PØR’s artikler om gældssanering.

På to områder er det dog lidt mere fordelagtigt, når du søger gældssanering som folkepensionist.

Der stilles ikke de helt samme krav til gældens størrelse, som der gør, hvis du ikke er folkepensionist. Dette bunder i den tidshorisont, som man anser for sandsynlig, at du vil være i stand til at betale i. Jo yngre man er, jo længere tid har man til at betale i, og jo større krav er der til gældens størrelse.

Som folkepensionist kan du med en gældssanering blive gældfri på 3 år.

Hvis du får en gældssanering, vil du skulle leve for et mådeholdent budget. Skifteretten laver en betalingsevneberegning, og denne beregning er ens om du er folkepensionist eller ej, når du søger gældssanering.

Kort fortalt så tager man dine indtægter og fratrækker de omkostninger, som staten accepterer, at man skal have råd til og de skønsmæssige leveomkostninger, som skal dække alt andet. De skønsmæssige leveomkostninger er lovmæssigt fastsatte satser. Det der er tilbage, er din betalingsevne, og det er de penge, der skal fordeles blandt dine kreditorer.

Selvom reglerne er mere lempelige når man er folkepensionist og søger gældssanering, så er det stadig en kompleks sag, og det vil altid være en fordel at søge professionel rådgivning.


Læs mere om gældssanering!


Læs mere om gældssanering i PØR’s artikler:


Få professionel rådgivning med PØR’s Gældssaneringspakke


Med PØR’s “Gældssaneringspakke” hjælpes du igennem hele forløbet fra forundersøgelsen og ansøgningen til din gældssaneringssag afsluttes. PØR’s gældssaneringspakke indeholder:

  • Forundersøgelse af dine muligheder for at opnå gældssanering
  • Udfærdigelse af ansøgning om gældssanering
  • Ubegrænset sparring pr. telefon / mail under gældssaneringssagen
  • Gennemgang af gældssaneringsudkastet
  • Håndtering af udfordringer under gældssaneringsforløbet

Udover, at du med PØR’s “Gældssaneringspakke” får professionel rådgivning, vil det også give dig tryghed og ro i maven, når du ubegrænset kan ringe og få sparring omkring din gældssaneringssag.

Kontakt PØR i dag og få en GRATIS vurdering af dine muligheder for at få gældssanering.