Gældssanering – Hvem kan få Gældssanering?

Gældssanering er for dem, som af en eller anden årsag er kommet ud i en uoverskuelig gæld. Årsagen til gælden kan være en eller flere livsbegivenheder, såsom sygdom, skilsmisse, arbejdsløshed, tvangsauktion, konkurs m.m.

En gældssanering tilkendes af skifteretten som fastsætter et beløb (ansøgers betalingsevne), som ansøgeren har råd til at betale over en periode på typisk 3 år (Nye regler fra 17 juli 2022).

Beløbet som fastsættes er rimeligt og muligt at leve for, men for mange ansøgere kræver det, at de må optimere deres privatøkonomi og tænke lidt mere over, hvordan de bruger deres penge. Hvis man overholder aftalen med skifteretten og betaler det aftalte beløb til sine kreditorer, vil resten af gælden blive slettet og man bliver gældfri.

Gældssaneringsforløb

Fra ansøgeren sender sin ansøgning og til det er muligt at få en endelig kendelse går der under normale forhold ca. 6-10 mdr. Hvis skifteretten vælger at indlede en gældssanering, vil den indledende undersøgelse og indstilling til skifteretten bliver udarbejdet af en af advokat, som ofte kaldes “rettens medhjælper” under gældssaneringssagen.

Hvis ansøgeren får gældssanering sker det ved at skifteretten afsiger en gældssaneringskendelse, som redegør for, hvor meget og hvor længe ansøgeren skal betale om året til sine kreditorer. Når ansøgeren efter en årrække på typisk 3 år har overholdt gældssaneringen, slettes ansøgerens restgæld og ansøgeren bliver gældfri.

Lovgivning og retspraksis på gældssaneringsområdet

Det kan være svært at få en gældssanering i Danmark MEN det er MULIGT. Der er mange regler og en del retspraksis på området, som skal være opfyldt. for at opnå gældssanering. Derfor er det vigtigt at gøre et godt forarbejde inden ansøgningen sendes.

Som udgangspunkt skal følgende 3 grundlæggende punkter være på plads, før en gældssaneringsansøgning sendes til skifteretten:

 • Fast og varig indkomst – Lønnet arbejde 37 timer om ugen, flexjob, førtidspension eller folkepension
 • At man ikke har nyere gæld og at kun en lille del af gælden kan betegnes som forbrugsgæld. Med hensyn til gæld menes ALT gæld, herunder ubetalte regninger, forbrug på kassekredit og kreditkort, gæld til familie og venner og lån i banker, finansieringsselskaber og realkreditinstitutter. Det gælder også gæld til det offentlige, såsom manglende betaling af restskat, manglende betaling af børnepenge og manglende tilbagebetaling af for meget udbetalt boligstøtte, tilskud til friplads m.m.
 • At gælden er af en vis størrelse, hvor ansøgeren ikke selv vil være i stand til at betale gælden over en længere periode over f.eks. 10 år

Sådan kommer du videre

 • Lever du op til de 3 grundlæggende punkter?

–  Fast og varig indkomst
–  Ingen nyere gæld
–  At gældens størrelse gør det umuligt at betale gælden tilbage

 • Ønsker du at få en professionel vurdering af dine muligheder for at få gældssanering?
 • Vil du gerne have hjælp til at søge gældssanering?

Læs mere om gældssanering!


Læs mere om gældssanering i PØR’s artikler:


Få professionel rådgivning med PØR’s Gældssaneringspakke


Med PØR’s “Gældssaneringspakke” hjælpes du igennem hele forløbet fra forundersøgelsen og ansøgningen til din gældssaneringssag afsluttes. PØR’s gældssaneringspakke indeholder:

 • Forundersøgelse af dine muligheder for at opnå gældssanering
 • Udfærdigelse af ansøgning om gældssanering
 • Ubegrænset sparring pr. telefon / mail under gældssaneringssagen
 • Gennemgang af gældssaneringsudkastet
 • Håndtering af udfordringer under gældssaneringsforløbet

Udover, at du med PØR’s “Gældssaneringspakke” får professionel rådgivning, vil det også give dig tryghed og ro i maven, når du ubegrænset kan ringe og få sparring omkring din gældssaneringsag.

Kontakt PØR i dag og få en GRATIS vurdering af dine muligheder for at få gældssanering.