Få hjælp hele døgnet – Privatøkonomisk støttekontaktperson, værge og mentor ordning

PØR tilbyder særlige løsninger for personer, som har særlige behov som følge af sygdom, misbrug eller handicap. PØR har i mange år arbejdet med personer med særlige behov, som har svært ved at administrer deres privatøkonomi. Det gør, at PØR kan tilbyde individuelle løsninger, som er skræddersyet efter personens behov.

PØR tilbyder hjælp hele døgnet 24/7

PØR tilbyder individuelle løsninger, hvor personer med særlige behov får den privatøkonomiske hjælp, som de har behov for, når behovet opstår. For personer med særlige behov kan det være svært at få planlagt alt i tidsrummet mellem 8-16 på mandage til fredage. Det giver tryghed og mulighed for udvikling, når afhjælpning af privatøkonomiske frustrationer og problemer også kan ske i weekender og på helligdage.

PØR hjælper personen til udvikling og øget selvhjulpenhed

PØR arbejder efter menneskesynet i TEACCH modellen, som grundlæggende går ud på at anerkende personens måde at være på og om at støtte den enkelte i forhold til dennes ressourcer og udviklingsmuligheder. PØR har udviklet metoder og værktøjer, som hjælper personer med at blive mest muligt selvhjulpne på det privatøkonomiske område.

PØR arbejder efter MARS modellen som værdigrundlag:

M:  Anerkendelsen af det enkelte menneske (M)

  • PØR vælger at se mennesket frem for handicappet.

A:  I fællesskab med personen vil alle aspekter hos den enkelte blive analyseret (A)

  • PØR analyserer hvilke privatøkonomiske behov, som skal mødes. Hvordan fungerer personen med de særlige behov, og hvilke privatøkonomiske begrænsninger sætter de særlige behov for den enkelte?

R:  Arbejde med den professionelle relation (R)

  • PØR gør alt for at kunne relatere til brugeren. Denne relation gør at brugeren ikke føler sig anderledes og derved bliver respekteret som menneske. På den måde er udvikling og livsduelighed meget nemmere at opnå.

S:  Succes (S)

  • PØR hjælper personen til at opnå øget selvstændighed og en følelse af selvværd og selvudvikling.

Pårørende kan opnår en stor lettelse med PØR sparring og samarbejde

PØR indgår som en professionel part og overtager ansvaret for personens privatøkonomi, hvilket giver en lettelse for de pårørende. Når privatøkonomien administreres af PØR vil relationen mellem personen og de pårørende ofte forbedres væsentligt som følge af færre konfrontationer og frustrationer omkring privatøkonomien.

Fordele ved at benytte PØR som privatøkonomisk støttekontaktperson, værge/samværge og mentor:

  • Privatøkonomisk støttekontaktperson døgnet rundet alle ugens dage 24/7
  • At der arbejdes med udvikling og øget selvhjulpenhed på det privatøkonomiske område
  • Faste rammer med ensartet privatøkonomiske struktur giver tryghed og skaber forankring i hverdagen
  • Undgå helt eller delvis fratagelse af den økonomiske retlige handleevne (umyndiggørelse)
  • Fleksibel og ubureaukratisk abonnement uden lange bindingsperioder

Læs mere om fordelene ved PØR’s privatøkonomiske støttekontakt, værge og mentor ordning her


Henvisning til materiale fra Socialstyrelsen


Socialstyrelsen har udarbejdet 3 vigtige pjecer på området

Mine penge – Hvad bestemmer jeg

Min pårørendes økonomi – Etisk håndtering af pårørendes økonomi

Borgerens økonomi – Etisk håndtering af borgens økonomi


Ekstra rabat til personer med særlige behov


Personer med særlige behov får 200,- i rabat i abonnementsprisen om måneden efter 3 måneder.