Gældssanering under konkurs

Hvis du vil søge gældssanering under konkurs og få fordel af de lidt mere lempelige regler, er det vigtigt, at du og eventuelt din ægtefælle eller samlever har søgt om gældssanering, inden Skifteretten indkalder til afsluttende skiftesamling i konkursboet. De mere lempelige regler kan i visse tilfælde stadig finde anvendelse, selvom ansøgningen om gældssanering kommer senere, men det er et skøn, som Skifteretten foretager.

Det er et krav, at virksomheden var drevet i dit navn, din ægtefælles eller samlevers, og at gælden i det væsentlige stammer fra den erhvervsmæssige virksomhed. Som udgangspunkt er det kun den gæld, der er stiftet før konkursdekretets afsigelse, som kan komme med i gældssaneringen, men Skifteretten kan i visse tilfælde fastsætte et senere tidspunkt.

Ansøger du efter de mere lempelige regler for gældssanering under konkurs, er der en karantæneperiode på 10 år. Det betyder, at du de sidste 10 år før ansøgningen ikke må have fået gældssanering efter disse regler. Du må dog gerne have fået en gældssanering efter de almindelige regler.

De lempelige regler

De mere lempelige regler for gældssanering under konkurs er, at du kan få gældssanering, selvom dine økonomiske forhold er usikre og uafklarede. Det betyder, at du godt må være arbejdsløs eller have startet en ny virksomhed op. Har du startet nu virksomhed, vil Skifteretten fortage en forsigtig vurdering af dine forventede indtægter.

Fordi Skifteretten stadig behandler sagen, er der også noget der taler for, at den økonomiske betingelse – kravet til gældens størrelse – kan være lavere end i en almindelig gældssaneringssag.

Kravene der skal opfyldes

Ligesom i en almindelig gældssaneringssag er der krav, du skal opfylde for at komme i betragtning til gældssanering.

De er blandt andet:

• Du må ikke have indrettet dig på at få en gældssanering
• Du må ikke have tilsidesat dine forpligtelser i forbindelse med virksomheden
• Du må ikke have undladt at have ledt virksomheden forsvarligt

Derudover skal kravene, der stilles i en almindelig gældssanering, som udgangspunkt også opfyldes.

Efter gældssaneringen

Var din situation uafklaret da du fik gældssaneringen og bliver den senere væsentlig forbedret, vil din sag kunne tages op igen. Dette gælder også, hvis du har fået en nulløsning. Skifteretten kan vælge enten at ændre det beløb, du skal betale, eller den periode du skal betale i.

Gældssanering efter konkurs
Har det ikke været muligt for dig at få gældssanering under konkurs, kendte du ikke til muligheden eller ansøgte du for sent, så er der stadig mulighed for at få gældssanering. Du vil i stedet kunne søge efter de normale regler, hvis du leve op til de krav, der bliver stillet.


Læs mere om gældssanering!


Læs mere om gældssanering i PØR’s artikler:


Få professionel rådgivning med PØR’s Gældssaneringspakke


Med PØR’s “Gældssaneringspakke” hjælpes du igennem hele forløbet fra forundersøgelsen og ansøgningen til din gældssaneringssag afsluttes. PØR’s gældssaneringspakke indeholder:

  • Forundersøgelse af dine muligheder for at opnå gældssanering
  • Udfærdigelse af ansøgning om gældssanering
  • Ubegrænset sparring pr. telefon / mail under gældssaneringssagen
  • Gennemgang af gældssaneringsudkastet
  • Håndtering af udfordringer under gældssaneringsforløbet

Udover, at du med PØR’s “Gældssaneringspakke” får professionel rådgivning, vil det også give dig tryghed og ro i maven, når du ubegrænset kan ringe og få sparring omkring din gældssaneringssag.

Kontakt PØR i dag og få en GRATIS vurdering af dine muligheder for at få gældssanering.