Gældssanering og RKI

Registreringer i RKI under gældssaneringsforløbet

Experian, som står for RKI, registrerer din indledte gældsanering, når den bliver offentliggjort i Statstidende. Registreringen om indledt gældssanering kan stå i deres register i 2 år.

Bliver det bekendtgjort i Statstidende, at der er afsagt kendelse om gældssanering i din sag, bliver registreringen om indledt gældssanering slettet fra RKI. Experian må nemlig ikke videregive oplysninger om, at du har fået godkendt gældssanering.

De to nedenstående situationer sker kun, hvis det bliver bekendtgjort i Statstidende. Hvis Experian ikke selv får oplysningerne om din sag, kan du altid tage kontakt til dem og forklare dem om de ændringer, der er sket.

Tilbagekalder du din sag om gældsanering, bliver registreringen i RKI slettet.

Bliver din gældssanering nægtet, markerer de det i RKI, og det slettes, et år efter gældssaneringen er blevet nægtet.

Registreringer i RKI før gældssaneringen indledes

Er du blevet registreret i RKI, før du indleder sagen, kan der ske to ting, når du får gældssanering.

Skal du afdrage på gælden i 3-5 år, forbliver de registreringer, der allerede er i RKI, til du enten er færdig med at betale, eller til registreringen har stået der i de maksimale 5 år.

Får du i stedet det, der hedder en nulløsningen, skal dine registreringer i RKI slettes, så snart du får gældssanering.

I disse tilfælde er det også en god ide at holde øje med RKI, for det er ikke altid at Experian får oplysningerne om din gældssanering.

Ny gæld og misligholdelse

Når du har fået din gældssanering, må de debitorer du har, og som relaterer sig til gældssaneringen ikke registrerer dig i RKI, medmindre du misligholder den aftale, der er lavet. Derudover skal de have dokumentation for, at du har misligholdt, efter du har fået gældssaneringen, og at det skyldige beløb er på mere end 1000 kr.

Stifter du ny gæld, efter din sag om gældssanering er sat i gang, gælder de normale regler. Hvis du misligholder gælden, kan dine debitorer registrere dig i RKI, og du kan stå der i 5 år, eller til gælden er betalt ud.

Registreringer i RKI ved tvangsauktion og konkurs

Er din nuværende adresse/bopæl sat på tvangsauktion og annonceret i Statstidende, bliver din registrering i RKI registreret som betalt den dag, du får en gældssanering, og den slettes helt efter 2 år.

Er du gået konkurs med en virksomhed, som er drevet fra din nuværende adresse/bopæl, gælder der de samme regler som ved tvangsauktion.


Læs mere om gældssanering!


Læs mere om gældssanering i PØR’s artikler:


Få professionel rådgivning med PØR’s Gældssaneringspakke


Med PØR’s “Gældssaneringspakke” hjælpes du igennem hele forløbet fra forundersøgelsen og ansøgningen til din gældssaneringssag afsluttes. PØR’s gældssaneringspakke indeholder:

  • Forundersøgelse af dine muligheder for at opnå gældssanering
  • Udfærdigelse af ansøgning om gældssanering
  • Ubegrænset sparring pr. telefon / mail under gældssaneringssagen
  • Gennemgang af gældssaneringsudkastet
  • Håndtering af udfordringer under gældssaneringsforløbet

Udover, at du med PØR’s “Gældssaneringspakke” får professionel rådgivning, vil det også give dig tryghed og ro i maven, når du ubegrænset kan ringe og få sparring omkring din gældssaneringssag.

Kontakt PØR i dag og få en GRATIS vurdering af dine muligheder for at få gældssanering.