Gældssanering ved kaution samt ved fælles og solidarisk hæftelse

Du kan godt få gældssanering, når der er nogen, der har kautioneret for dig, eller du hæfter for gælden sammen med en anden, men der er en del, du skal være opmærksom på. En gældssanering i disse situationer kan nemlig have store konsekvenser for de andre, der er involveret.

Kaution

Hvis du står i den situation, at der er nogen, der har kautioneret for dele af din gæld eller det hele, så vil kravet om kaution ikke falde bort, hvis du får en gældssanering; tværtimod. Den – der har kautioneret for dig – vil, efter du har fået gældsanering, hæfte for den gæld, han eller hun har kautioneret for. Du vil derfor lægge den del af gælden over på dem.

Det er vigtigt, at du er klar over, at du giver byrden videre, og at du tager størrelsen af den gæld, der er kautioneret for og eventuelle konsekvenserne med i overvejelserne, inden du søger om gældssanering.

Fælles hæftelse / Solidarisk hæftelse

Hæfter du for en del af din gæld sammen med din kæreste/kone/mand, kan I hver især søge om gældssanering. Det er vigtigt, at I begge to søger om gældssanering for hele den gæld I har fælles, og den gæld I har hver især. Skulle der ske dette, at kun den ene af jer får gældssanering, vil den anden part hæfte for al den gæld, I har haft fælles.

Det er derfor en god ide, at du/I får gennemgået jeres økonomi, før I søger om gældssanering for at minimere muligheden for, at det sker.

Hæfter du for gæld med din ekskæreste/-kone/-mand, og overvejer du at søge om gældssanering, så er det vigtigt, at du søger om gældssanering for hele det beløb, I skylder sammen og selvfølgelig al den gæld, du selv har stiftet.

Skulle du gå hen og få en gældssanering, vil din ekskæreste/-kone/-mand ende med at hæfte for resten af jeres fælles gæld. Efterfølgende må han eller hende se, om der er mulighed for, at de kan søge om gældssanering.


Læs mere om gældssanering!


Læs mere om gældssanering i PØR’s artikler:


Få professionel rådgivning med PØR’s Gældssaneringspakke


Med PØR’s “Gældssaneringspakke” hjælpes du igennem hele forløbet fra forundersøgelsen og ansøgningen til din gældssaneringssag afsluttes. PØR’s gældssaneringspakke indeholder:

  • Forundersøgelse af dine muligheder for at opnå gældssanering
  • Udfærdigelse af ansøgning om gældssanering
  • Ubegrænset sparring pr. telefon / mail under gældssaneringssagen
  • Gennemgang af gældssaneringsudkastet
  • Håndtering af udfordringer under gældssaneringsforløbet

Udover, at du med PØR’s “Gældssaneringspakke” får professionel rådgivning, vil det også give dig tryghed og ro i maven, når du ubegrænset kan ringe og få sparring omkring din gældssaneringssag.

Kontakt PØR i dag og få en GRATIS vurdering af dine muligheder for at få gældssanering.