Foredragsemne: Uoverskuelig gæld og gældsrådgivning

Uoverskuelig gæld
Et stigende antal danskere kommer ud i en uoverskuelig gæld. Det kan skyldes mange forskellige legitime årsager, såsom manglende privatøkonomisk forståelse, arbejdsløshed, sygdom, skilsmisse, eller dødsfald i den nære familie. Det kan selvfølgelig også skylde mindre legitime grunde såsom overforbrug.

Psykisk belastende gæld
Fælles for alle gældsramte er, at det er yderst psykisk belastende at leve med en uoverskuelig gæld, som man ikke kan se en ende på. Den gældsramte oplever ofte en magtesløshed og modløshed til tilværelsen, og gælden holder dem fast i en håbløs situation. En situation som kan ødelægge relationer og forhindre personlig og faglig udvikling. Det skyldes, at de gældsramte ikke kender deres rettigheder, og hvilke værktøjer de kan bruge overfor kreditorerne. Det er derfor vigtigt, at der tages hånd om gældsproblemet, så de gældsramte kan få deres tilværelse tilbage. 

Handlingsplan for at blive gældfri
Det er derfor meget vigtigt for den enkeltes psykiske velbefindende, at der udarbejdes et overblik over økonomien og en handlingsplan for, hvordan og hvornår vedkommende kan blive gældfri. Om handlingsplanen strækker sig over for eksempel 5 år eller 15 år betyder mindre, bare den enkelt ved og kan se, at målet om at blive gældfri er opnåeligt.

Foredragets indhold
Foredraget giver et overblik over de gældsramtes rettigheder og muligheder i en situation med uoverskuelig gæld, og hvilke værktøjer de har overfor kreditorerne. Dertil gennemgås de rigtige metoder til at få styr på privatøkonomien og til at få lavet en handlingsplan for at blive gældfri. Det inkludere følgende emner:

  • Hvilke muligheder er der for at komme ud af sin gæld
  • Hvilke rettigheder har man som skyldner
  • Omlægning af økonomien til et billigere forbrug
  • Gældsoversigt
  • Forhandling med kreditorerne
  • Akkordaftaler med kreditorerne
  • Gældssanering
  • Professionel gældsrådgivning

Et liv uden gæld
Formålet med foredraget er at hjælpe de gældsramte med at få styr på tilværelsen og gælden.Uoverskuelig gæld er IKKE noget den gældsramte behøver at leve med hele livet. Det er derfor vigtigt at der bliver taget hånd om gældsproblemet. De gældsramte skal hjælpes med at få opbygget en sund privatøkonomi og få udviklet en handleplan, så de kan se en ende på gælden og få udsigten til at blive gældfri.


PØR’s Foredrag


PØR’s primære foredrag: Optimér din privatøkonomi og få mere værdi ud af dine penge kan I samarbejde med foredragsarrangøren tilpasses efter, hvilke privatøkonomiske emner som deltagerne vil høre mest om.

Alternativt kan PØR’s foredragsemner om privatøkonomi sammensættes individuelt.

Læs mere om de fordele og den værdi PØR’s foredrag giver