Ansøgning om gældssanering

For at ansøge om gældssanering skal du udfylde et ansøgningsskema. Det er vigtigt, at du er omhyggelig med at svare på alle spørgsmålene. Hvis der mangler væsentlige oplysninger eller bilag, kan skifteretten afvise din ansøgning.

Sammen med ansøgning skal du vedlægge følgende oplysninger:
• årsopgørelse for de sidste 3 år
• forskudsregistrering for de sidste 2 år
• dokumentation for indtægter for de sidste 3 måneder

Hvis du har en ægtefælle eller samlever, skal de også vedlægge dokumentation. Søger I begge gældssanering, skal der laves en ansøgning for hver af jer.

Ansøgningen er delt op i 3 hovedgrupper:

• information om dig og din familie
• indtægter og udgifter
• aktiver og passiver

Indtægter og udgifter

Du skal oplyse alle indtægter og udgifter. Dette gælder både for dig og din samlever eller ægtefælle. Det er vigtigt, at alle oplysninger bliver angivet pr. måned i ansøgningen.
Hvis indtægten svinger i løbet af året, skal du beregne et gennemsnit, og anføre det i ansøgningen.

Aktiver og passiver

Aktiver dækker over, hvad du og din ægtefælle eller samlever ejer sammen eller hver for sig. De skal registreres med den værdi, som du mener, de kan sælges for på det pågældende tidspunkt.

De aktiver I ejer i fællesskab, skal deles, når I udfylder ansøgningen, og de aktiver i ejer hver for sig skal skrives i de respektive kolonner.
Passiver dækker over al den gæld, du og din ægtefælle eller samlever har. Det er vigtigt, at I får al gælden med i ansøgningen. Hvis der er dele af gælden, hvor I hæfter solidarisk, skal det fulde beløb skrives i begge kolonner.

Er der ikke plads til alle kreditorerne i ansøgningen, udfylder du et separat dokument med oplysningerne, og vedlægger det som bilag.

Indsendelse af gældssaneringsansøgningen

Når ansøgningen er udfyldt, skal den sammen med alle bilagene sendes eller afleveres til skifteretten i din retskreds.


Læs mere om gældssanering!


Læs mere om gældssanering i PØR’s artikler:


Få professionel rådgivning med PØR’s Gældssaneringspakke


Med PØR’s “Gældssaneringspakke” hjælpes du igennem hele forløbet fra forundersøgelsen og ansøgningen til din gældssaneringssag afsluttes. PØR’s gældssaneringspakke indeholder:

  • Forundersøgelse af dine muligheder for at opnå gældssanering
  • Udfærdigelse af ansøgning om gældssanering
  • Ubegrænset sparring pr. telefon / mail under gældssaneringssagen
  • Gennemgang af gældssaneringsudkastet
  • Håndtering af udfordringer under gældssaneringsforløbet

Udover, at du med PØR’s “Gældssaneringspakke” får professionel rådgivning, vil det også give dig tryghed og ro i maven, når du ubegrænset kan ringe og få sparring omkring din gældssaneringssag.

Kontakt PØR i dag og få en GRATIS vurdering af dine muligheder for at få gældssanering.