Foredragsemne: Boligfinansiering & aktiv gældspleje

Foredraget vil give deltagerne en grundlæggende viden og forståelse vedrørende boligfinansiering.

I dag er der mange muligheder for at få finansieret sin bolig, og foredraget vil komme ind på den traditionelle finansiering med realkreditbelåning kombineret med banklån eller pantebrev. Hertil får deltagerne en indsigt i, hvordan det de danske realkreditlån er opbygget og hvorfor det har så mange fordele ved boligfinansieringen.

Realkreditselskabernes lånetyper
Inden for realkreditfinansiering er der flere forskellige lånetyper som er forbundet med forskellige risici. De forskellige lånetyper og risici vil blive gennemgået, og deltagerne vil få en grundlæggende viden om fastforrentede lån, flexlån og CITA lån, der fordele og ulemper samt de forskellige varianter som lånene tilbydes i. Der vil være mulighed for at gennemgå de forskellige låneformer (annuitetslån, serielån og stående lån).

Prisen for realkreditfinansiering
Rente, bidragssatser og andre omkostninger vil blive gennemgået, så deltagerne får et overblik over prisen for realkreditfinansieringen, samt de får indsigt i mulighederne for optimering af realkreditfinansieringen ved løbende afviklingen af gælden og ved ændringer i boligens værdi.

Lånegrænser 40% / 60 % / 80 % af boligens værdi
Ved realkreditfinansiering gælder der forskellige priser alt efter hvor meget af boligens værdi, som er belånt hos realkreditselskabet. Deltager vil forståelse for, hvordan lånegrænserne er forbundet med bidragssatserne.

Afdrag eller afdragsfrihed
Der kan være forskellige muligheder for at optimere sin privatøkonomi alt efter om realkreditlånet afdrages eller om der vælges afdragsfrihed. Deltagerne vil få en indsigt i, hvordan de bedst kan optimere deres privatøkonomi i forhold til deres privatøkonomiske situation.

Aktiv gældspleje
Finansiering med fastforrentede obligationslån giver en mulighed for aktivt at pleje sin realkreditgæld i forhold til ændringer i renteniveauet, og de dertil følgerne kursændringer på realkreditobligationerne. Deltagerne vil til foredraget blive introduceret til aktiv gældspleje af boligens realkreditgæld.  


PØR’s Foredrag


PØR’s primære foredrag: Optimér din privatøkonomi og få mere værdi ud af dine penge kan I samarbejde med foredragsarrangøren tilpasses efter, hvilke privatøkonomiske emner som deltagerne vil høre mest om.

Alternativt kan PØR’s foredragsemner om privatøkonomi sammensættes individuelt.

Læs mere om de fordele og den værdi PØR’s foredrag giver